• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện công văn số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở GD về việc ban hành ...
Thực hiện công văn số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở GD về việc ban hành thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm 2021. Theo danh sách đăng ký dự thi của các đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT. Phòng GD triệu tập Ban thẩm định và các đ/c giáo viên có sản phẩm tham dự Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm 2021:1. Thành phần: - ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2